Update: Maatregelen vanwege Coronavirus

Naar aanleiding van de oproepen van het kabinet vandaag alsmede een oproep van Badminton Nederland (hier te lezen) heeft het bestuur besloten om alle speelavonden tot en met 31 maart te laten vervallen. Dit betekent dat de zaal ook gesloten zal zijn op vrijdagavond (Beheerder is niet aanwezig) dus er kan ook niet op eigen gelegenheid worden gespeeld. 

Wij betreuren deze stap maar willen geen enkele risico lopen. Uiteraard houden wij alle berichtgeving in de gaten en als de mogelijkheid zich voordoet om eerder weer van start te gaan dan zullen wij jullie daar over informeren. 

Maatregelen ivm Coronavirus

Het zal niemand ontgaan zijn dat er de laatste week de nodige zorgen zijn omtrent het Coronavirus. Het bestuur heeft besloten om de speelavonden op vrijdag vooralsnog door te laten gaan, met het verzoek aan alle leden om zich strikt aan de richtlijnen van het RIVM te houden (https://www.rivm.nl/). Op het moment van schrijven betekent dat dat we vragen aan leden met een verkoudheid, die hoesten of koorts hebben om niet naar de speelavonden te komen totdat zij tenminste 24-uur symptoomvrij zijn. Verder vragen we alle leden die wel komen spelen om fysiek contact met elkaar te beperken/vermijden, denk hierbij aan het handen schudden voor/na een wedstrijd en high-five’s.

Alle jeugdtrainingen worden afgelast tot nader orde.

Ten alle tijden geldt dat de richtlijnen van het RIVM leidend zijn.

Ledenvergadering op vrijdag 19 januari

Op vrijdag 19 januari zal om 20.15 uur de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering weer plaatsvinden. Net als vorig jaar in de sporthal. Na afloop kan er weer gewoon gespeeld worden.

Agenda:

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken
 3. Verslag ALV dd. 20 januari 2017
 4. Verantwoording 2017
 5. Financiële afrekening 2017 en verklaring kascommissie
 6. Beleidsplan 2018
 7. Begroting en contributies 2018
 8. Bestuursmutaties
  1. Marjolijn Vullings is aftredend en niet herkiesbaar
  2. Tom van Gorp is aftredend en niet herkiesbaar
  3. Stefan Rutjens is aftredend en niet herkiesbaar
  4. Jorrit Olthuis wordt voorgedragen als nieuwe penningmeester
 9. Verkiezing kascommissie
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

De vergaderstukken zullen op de vergadering zelf worden uitgereikt.

Speel Mee !