Ledenadministratie

Ieder lid is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van correcte adresgegevens, inclusief e-mail adres. Geef dit door aan ledenadm@bcnuenen.nl.

Aanmelding voor het lidmaatschap

Na inlevering van het inschrijfformulier zullen de gegevens worden opgenomen in de ledenadministratie. Niet lang daarna zal de penningmeester een rekening sturen met de verschuldigde contributie voor het dan lopende jaar (tot en met 31 december).

Wijziging van gegegens (bijv. bij verhuizing)

Geef wijzigingen van adresgegevens, telefoonnummer, e-mail adres, etc. zo snel mogelijk door per e-mail (klik hier).

Opzegging van het lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap kan slechts schriftelijk: per e-mail (klik hier) of per post naar het verenigingsadres. Het lidmaatschap kan enkel per 1 januari beëindigd worden.

Ondanks dat de statuten spreken over 3 maanden opzegtermijn, hanteert het bestuur een opzegtermijn van 2 maanden. Opzegging moet dus plaatsvinden vóór 1 november. Een opzegging die na 1 november wordt ontvangen, gaat dus pas een jaar later per 1 januari in. (Let op: een sportvereniging – zoals BC Nuenen – valt niet onder de “opzeg-regeling van Dam“.)

Opzegging ontslaat je niet van de financiële verplichtingen tot aan het daadwerkelijke einde van het lidmaatschap.

Speel Mee !