Contributies

2021

De contributie wordt betaald per kalenderjaar (1 januari – 31 december). Na afloop van de Algemene Leden Vergadering verstuurt de penningmeester hiervoor facturen. De competitiebijdrage wordt aan het begin van het seizoen (najaar) geïnd bij de leden die competitiewedstrijden spelen.

Contributie
basis – jeugd
€ 110.00
basis – senior
€ 125.00
Competitiebijdrage
jeugd
€ 60.00
senior
€ 75.00
Trainingsbijdrage
senior
€ 50.00
Inschrijfgeld (eenmalig)
jeugd
€ 10.00
senior
€ 10.00

Senior leden zijn leden die in het lopende (verenigings)jaar 18 jaar worden of ouder zijn (zie statuten, artikel 4).

Nieuwe leden krijgen korting op de contributie voor de reeds gespeelde maanden.

Slechts na overleg met de penningmeester is betaling in termijnen mogelijk.

Bijzondere regelingen

Medisch lidmaatschap

In geval van langdurige blessure (of bijv. zwangerschap) kan restitutie van een deel van de reeds betaalde contributie worden gekregen. Voorwaarde is tijdige melding en een blessure periode van minimaal 3 maanden.

Uitwonende studenten

Als je studeert en uitwonend bent, begrijpen we dat je niet altijd (op tijd) op de speelavond aanwezig kunt zijn. Vanaf 2012 is er daarom besloten om aan deze bijzondere omstandigheid tegemoet te komen en kun je een korting krijgen op de contributie: vraag naar de voorwaarden.

Acties

CoronaKorting: Tijdens de ALV van 2021 is besloten een regeling aan te bieden aan leden omdat er 2 maanden minder gespeeld heeft kunnen worden in 2020. Leden die sinds voor 1 maart 2020 lid zijn kunnen voor 1 maart 2021 contact opnemen met het bestuur om hiervan gebruik te maken.
Eventuele compensatie voor 2021 zal besproken worden tijdens de ALV van 2022.

Recreantentraining: Leden van BC Nuenen kunnen na aanmelding gratis deelnemen aan de recreantentraining. Anderen zijn ook van harte welkom, maar betalen eenmalig €10 voor de serie trainingen.
Als deelnemers na de training lid willen worden kunnen zij nog eenmalig vrijblijvend meespelen met de andere recreanten. Daarna moet besloten worden of iemand lid wil worden. De kosten van de recreantentraining worden in mindering gebracht op de eerste contributie.