Fouten en lets

Het is “fout”

 • als tijdens het spel de shuttle:
  • buiten de lijnen van het speelveld valt
  • door het net gaat, of onder het net doorgaat
  • het net niet passeert
  • het plafond of de muren raakt
  • het lichaam of de kleren van een speler raakt
 • als tijdens het spel de shuttle wordt geslagen voordat deze het net gepasseerd is
 • als een speler, wanneer de shuttle in spel is:
  • het net of de palen raakt met zijn racket, lichaam of kleding
  • met zijn racket of lichaam over het net binnen het veld van de tegenstander komt
  • met zijn racket of lichaam onder het net binnen het veld van zijn tegenstander komt, zodanig dat deze wordt gehinderd of afgeleid
 • als tijdens het spel een speler zijn tegenstander opzettelijk afleidt, bijvoorbeeld door roepen of het maken van gebaren
 • als tijdens het spel de shuttle:
  • wordt opgevangen en vastgehouden op het racket en daarna wordt
   teruggeslingerd bij het uitvoeren van de slag
  • tweemaal achtereenvolgens door dezelfde speler met twee slagen wordt geraakt
  • achtereenvolgens door een speler en diens partner wordt geslagen
 • als bij het serveren de shuttle blijft steken op de top van het net of bij het serveren de shuttle na over het net te zijn gegaan daarin blijft steken
 • als de service niet correct is:
  • omdat de shuttle wordt misgeslagen
  • omdat de shuttle bovenhands geserveerd wordt (shuttle bevindt zich boven het middel van de serveerder als deze geraakt wordt)

Het is een “let” (opnieuw spelen van het punt)

 • als de serveerder serveert voordat de ontvanger klaar is (de ontvanger wordt geacht klaar te zijn als hij/zij een poging doet de shuttle te slaan)
 • als een shuttle boven op het net blijft steken en blijft hangen of na over het net te zijn gegaan daarin blijft steken, behalve bij het serveren
 • als tijdens het spel de shuttle uiteen valt en de dop geheel los komt
 • bij elke onvoorziene of toevallige situatie die zich heeft voorgedaan (bijv. een shuttle van de andere baan in jouw veld)
Speel Mee !