Ledenvergadering maandag 19 januari

Op maandag 19 januari zal om 20.30 uur de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering weer plaatsvinden in het vergaderzaaltje van de sporthal. Alle leden en ouders van jeugdleden zijn van harte welkom.

Agenda

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken
 3. Verslag ALV dd. 13 januari 2014
 4. Verantwoording 2014
 5. Financiele afrekening 2014 en verklaring kascommissie
 6. Discussie over beleid 2015+
 7. Begroting en contributies 2015
 8. Bestuursmutaties
  Cas van Maaren is aftredend en niet herkiesbaar
  Stefan Rutjens is aftredend en herkiesbaar
  Het bestuur draagt Marjolijn Vullings voor als nieuw bestuurslid
 9. Verkiezing kascommissie
 10. Mededelingen van het bestuur
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

De vergaderstukken zullen op de vergadering zelf worden uitgereikt.

Aanvullende agendapunten en voordrachten voor andere bestuursleden kunnen tot 2 dagen voor de vergadering worden ingediend bij het bestuur.