Plannen van de gemeente

Sommige leden hebben gehoord dat de gemeente de lasten voor sportclubs behoorlijk willen verhogen en vragen zich af hoe dat zit.

Uit de pers weten we dat de gemeente Nuenen veel financiele problemen heeft: te weinig inkomsten en te veel uitgaven. Over hoe dat komt kan veel gezegd worden. Feit is dat de situatie nu zo is. Om uitgaven te beperken worden bijna alle subsidies (voor sport waren dat de jeugdsubsidies) afgeschaft. Is geen verrassing, worden we al jaren voor gewaarschuwd.

Nieuw en overwacht is een plan om de huur van sportaccommodaties aanmerkelijk te verhogen. Het gemeenteplan betreft zowel de sporthallen als de buitensport complexen. De verhoging is extreem en een bedreiging voor de continuiteit van bijna alle sportclubs in Nuenen. Een noodkreet van de voetbalclub stond al in het ED. Voor de binnensport is er  het plan om de verhoging geleidelijk over een periode van 3 jaar in te voeren. Concreet betekent dit voor ons dat er op korte termijn nog niets aan de hand is (ook als de plannen door gaan).

Het bestuur heeft inmiddels bezwaar aangetekend tegen het plan (net als volley en basket). De gemeente is nu aan zet: allereerst om de plannen aan te passen en daarna moet de gemeenteraad ze nog goedkeuren.

Op de eerstvolgende ledenvergadering zal duidelijk zijn welke kant het op gaat en is het een mooi moment om hier met elkaar over te praten.