Aanmelden

  Find the English version here.

  Geslacht *

  Heeft u eerder badminton gespeeld? *

  Wat wilt u bij BC Nuenen gaan spelen? *

  Wat is uw voorkeurstaal? *


  In verband met de AVG vragen wij toestemming voor het gebruik van eventueel beeldmateriaal. U kunt deze keuze op ieder moment aanpassen. Bent u wel of niet akkoord met het plaatsen van beeldmateriaal op

  Website BC Nuenen:
  Sociale media:
  Krant:
  Nieuwsbrief:


  Door ondertekening wordt akkoord gegaan met onderstaande.
  Het bestuur beslist over de toelating tot het lidmaatschap aan de hand van door haar te bepalen criteria. De mogelijkheid tot een wachtlijst bestaat. Bij toelating tot het lidmaatschap wordt akkoord gegaan met de statuten en privacyverklaring van BC Nuenen (in te zien op https://bcnuenen.nl/) en wordt hij/zij aangemeld voor het lidmaatschap van Badminton Nederland.
  Het bestuur verwerkt persoonsgegevens volgens de AVG in zijn ledenadministratie. Hier hebben alleen bestuursleden en de beheerder van de website toegang toe. U heeft het recht deze gegevens in te zien en aan te laten passen.
  BC Nuenen hanteert alleen jaarlidmaatschappen lopend per kalenderjaar (van 1-1 t/m 31-12) met een opzegtermijn van twee maanden. U zult voor het eerste jaar een factuur ontvangen voor de resterende contributie in het jaar. Het inschrijfgeld bedraagt €10,-.

  Indien dit een aanmelding van iemand jonger dan 16 jaar betreft, moet een ouder/verzorger dit formulier ondertekenen.

  Speel Mee !