Bas volgt Pieter op als voorzitter; Cristel nieuwe secretaris

Op een speciale ledenvergadering tijdens de speelavond van 30 september is Bas Vink benoemd tot nieuwe voorzitter en Cristel Jacobs tot secretaris. Beiden werden benoemd onder applaus van de aanwezige leden.

De korte vergadering werd geopend door Pieter die aftreedt als voorzitter. In een speech belichtte hij zijn herinneringen aan een bestuurslidmaatschap van bijna 29 jaar.

Symbolisch overhandigde Pieter de voorzittershamer aan Bas.

Bas memoreerde de vele taken die Pieter voor de vereniging heeft vervuld en overhandigde namens de club een waarde(rings)bon en herinneringstroffee.