Extra Ledenvergadering

Op vrijdag 30 september houden we een korte extra ledenvergadering. Deze zal tijdens de speelavond (in de sporthal) plaatsvinden om 21.30 uur. Na afloop kan er gewoon weer door worden gespeeld.

Agenda

  1. Opening
  2. Bestuursmutaties
  3. Sluiting

De bedoeling van de vergadering is om in de 2 vacatures (voorzitter en secretaris) die we begin dit jaar hadden te voorzien. Het bestuur is blij twee goede kandidaten te hebben gevonden.

Bas Vink stelt zich beschikbaar als voorzitter en Cristel Jacobs als secretaris. Pieter Struik treedt daarmee af als voorzitter (en als bestuurslid).