Agenda Ledenvergadering maandag 16 januari

De jaarlijkse ledenvergadering vindt op maandag 16 januari om 20.30 uur plaats in de in de vergaderruimte van de sporthal.

Het bestuur nodigt alle leden en ouders van jeugdleden van harte uit deel te nemen aan de vergadering.

Agenda:

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken
 3. Verslag ALV dd. 17 januari 2011
 4. Verantwoording 2011
 5. Financiele afrekening 2011 en verklaring kascommissie
 6. Discussie over beleidsplan 2012+
 7. Begroting en contributies 2012
 8. Bestuursmutaties
 9. Verkiezing kascommissie
 10. Mededelingen van het bestuur
 11. Rondvraag
 12. Sluiting