Bestellen clubkleding

Alle competitiespelers die nog clubkleding nodig hebben kunnen dit melden via onderstaand invulformulier.

Voor de jeugdspelers: vriendelijk verzoek dit te doen voor de ouderbijeenkomst zodat op die avond de juiste maat kan worden meegegeven.

    Naam
    E-mail
    Maat