Ledenvergadering maandag 18 januari

Op maandag 18 januari zal om 20.30 uur de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering weer plaatsvinden in het vergaderzaaltje van de sporthal. Alle leden en ouders van jeugdleden zijn van harte welkom.

Agenda

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken
 3. Verslag ALV dd. 19 januari 2015 en 26 mei 2015
 4. Verantwoording 2015
 5. Financiele afrekening 2015 en verklaring kascommissie
 6. Discussie over beleid 2016+
 7. Begroting en contributies 2016
 8. Bestuursmutaties
 9. Verkiezing kascommissie
 10. Mededelingen van het bestuur
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

De vergaderstukken zullen op de vergadering zelf worden uitgereikt.