Ledenvergadering op maandag 13 januari

Op maandag 13 januari zal om 20.30 uur de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering weer plaatsvinden in het vergaderzaaltje van de sporthal. Alle leden en ouders van jeugdleden zijn van harte welkom.

Agenda

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken
 3. Verslag ALV dd. 22 januari 2013
 4. Verantwoording 2013
 5. Financiele afrekening 2013 en verklaring kascommissie
 6. Discussie over beleid 2014+
 7. Begroting en contributies 2014
 8. Bestuursmutaties (Pieter Struik en Tom van Gorp zijn aftredend en herkiesbaar)
 9. Verkiezing kascommissie
 10. Mededelingen van het bestuur
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

De vergaderstukken zullen op de vergadering zelf worden uitgereikt.