Open brief van Nuenense sportclubs

Nuenense sportclubs (ook wij) hebben deze week de volgende open brief naar de gemeente gestuurd. Dit naar aanleiding van geplande bezuinigingen en de besluiten die de gemeenteraad daarover binnenkort moet gaan nemen.

Open brief aan het College van Burgemeester en Wethouders en aan de leden van de gemeenteraad van de Gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten.

Nuenen, 1 oktober 2012,

Geachte Dames en Heren,

Op 16 augustus 2012 heeft het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Nuenen een concept subsidie- en accommodatieprogramma aangeboden aan een negentigtal verenigingen en organisaties actief te Nuenen. Dit conceptprogramma is de uitwerking van besluiten van de gemeenteraad over subsidies en het gebruik van gebouwen en sportparken. Door de slechte financiële situatie van de gemeente Nuenen, wil men versneld overgaan tot kostendekkende tarieven en het schrappen van veel subsidies. De financiële gevolgen van het drastisch plan dat per 1 januari 2013 zou moeten ingaan, maken dat veel verenigingen geconfronteerd worden met een enorme verhoging van huurkosten, die onherroepelijk leidt tot dramatische contributieverhogingen (soms meer dan 400%). Het voortbestaan van gezonde sportverenigingen wordt hiermee onmogelijk gemaakt. Een scenario van ondergang van verenigingen in de gemeente Nuenen Gerwen en Nederwetten brengt met zich mee dat geen gebruik meer zal worden gemaakt van accommodaties (lege sportparken en sporthallen) en dat een sociaal netwerk verdwijnt. De aantrekkelijkheid van de gemeente Nuenen staat hiermee op het spel. De inwoners van de gemeente Nuenen moeten beseffen dat er naast een financieel debacle een sociaal verval dreigt.

Wij verzoeken de leden van het College en de Gemeenteraad om het faillissement van de sportcultuur in Nuenen te voorkomen en onze jeugd een sportieve maar vooral gezonde toekomst te bieden. Wat nu afgebroken wordt, zal niet meer opgebouwd kunnen worden.

Met vriendelijke groeten,

Basketbalvereniging Achilles’71, Erik Groothoff voorzitter,
Badminton Club Nuenen, Pieter Struik, voorzitter
Hockey Club Nuenen, Jan-Hein Swartjes, voorzitter
Nuenense Korfbal Vereniging, Coen Verbaan, voorzitter
Nuvo ’68 (Volleybal), Ivo Roes, voorzitter
Stichting Beheer en Onderhoud Sportparken Nuenen, Charles van Engelen voorzitter
Voetbalvereniging EMK, Jacques Ribot voorzitter
Voetbalvereniging RKGSV, Hans Schoenmakers, vicevoorzitter
Voetbalvereniging RKSV Nuenen, Peter van Vroenhoven, voorzitter
Voetbalvereniging Nederwetten, Willy Raaymakers, voorzitter