Contributies ongewijzigd

geldOp voorstel van het bestuur heeft de ledenvergadering op dinsdag 22 januari besloten om de contributie voor het nieuwe jaar niet te verhogen. De bedragen zullen derhalve gelijk zijn aan die van 2012 (zie Contributies).

Binnenkort zal de penningmeester de contributienota’s mailen.

(Het bestuur is verheugd over de grote opkomst bij de ledenvergadering. Bedankt daarvoor.)